ZELENI TEDEN V DOMU KAVKA

P1080811
Tudi letos smo u?enci ?etrtega in petega razreda Dvojezi?ne šole preživeli pet dni v naravi. Bili smo v domu Kavka na Livških ravnah. Tam smo bili od 1. do 5. oktobra. Na Livške ravne smo se pripeljali z avtobusom  približno ob 10. uri. Sprejel nas je prijazni hišnik Izidor. Izidor in u?itelji so nas razdelili po sobah. Vsaka soba je imela svoje ime. Imena so bila zelo simpati?na: Šojino gnezdo, Lastovi?je gnezdo, ?ukovo gnezdo, Sovino gnezdo, Sini?je gnezdo, Gnezdo kanj, Gnezdo vrab?kov. Vzeli smo vsak svoj kov?ek in se odpravili v sobe. Medtem ko smo pripravljali vsak svojo posteljo, je hišnik Izidor hodil po sobah in vsako skupino seznanil s hišnim redom. Povedal je tudi, da bo vsako jutro ocenil kako so naše sobe urejene in pospravljene.

Dejavnostim v Domu Kavka smo cel teden sledili razdeljeni v tri skupine. Bile so to res zanimive dejavnosti, vodili so jih u?itelji Matjaž, Tina, Zoran in Marija. To so u?itelji, ki pou?ujejo v Domu Kavka. Z nami so bili tudi »naši« u?itelji Antonella, Matjaž in Damjan.
Sledili smo raznim športnim dejavnostim: streljali smo z lokom, plezali smo po umetni steni, igrali smo nogomet in igro med dvema ognjema…
Veliko smo tudi hodili. Že prvi ve?er smo se ob svetlobi ?udovite polne lune povzpeli na Kuk.  S Kuka smo lahko videli obris Matajurja pa tudi lu?ke v dolini. V naslednjih dneh smo opravili še dva daljša pohoda. Po gozdni stezi smo se spustili do vasi Topolovo. Steza te?e prav po meji med Italijo in Slovenijo. V Topolovem nas je sprejel Moreno Miorelli, ki nas je peljal po vasi in nam je povedal veliko zanimivosti o prireditvi, ki se vsako leto meseca julija odvija v vasi. To je Postaja Topolovo. Pokazal nam je umetnino-dinozavra iz železa – Topolozavra. Sprehodili smo se potem tudi po Kolovratu po znani Poti miru. Šli smo vse do jarkov in ostalin  iz 1. svetovne vojne. Ogledali smo si Kavkino jamo, šli smo tudi k potoku in tam spoznavali poto?ne živali. Tu smo ujeli pijavko in nekaj majhnih poto?nih rakov. Vse smo potem spet spustili v potok. Spoznali smo tudi veliko rastlin, ki rastejo v okolici doma.
Teden je še prehitro minil, ker nam ni bilo dolg?as. Tudi hrana je bila odli?na. Na ve?er pred odhodom smo se vsi zbrali v jedilnici. Vsaka skupina se je predstavila z zabavnim ske?em. Sledile so še zabavne igre.
Naslednje jutro smo morali že pred zajtrkom pospraviti svoje stvari v kov?ke. Po kosilu smo že vsi ?akali s svojimi kov?ki na avtobus. Med ?akanjem je u?itelj Zoran povedal katera soba je bila med tednom najbolj urejena. To so bile u?enke, ki so spale v ?ukovem gnezdu. Prejele so vsaka svoje priznanje. In že je pripeljal avtobus…

Peti razred – Dvojezi?na Šola

ZT